Moreel Faillissement

Het Morele Faillissement.

Schoorvoetend moet ik bekennen, ik lees Privé! Er is niet één Nanninga waar ik fan van ben maar het zijn er twee! Telkens als ik bij de snackbar op de hoek kom dan moet ik even wachten op mijn bestelling. Dan blader ik snel door het weekblad Privé heen. Even lezen hoe het deze week met André Hazes gaat, en met Bonnie St. Claire. André Hazes is nog steeds dood èn nog steeds de meest populaire Nederlandstalige artiest. Elke maand verbaas ik mij er over dat er bij het zoveelste herdenkingsconcert er wéér vijftigduizend mensen kwamen luisteren naar voor mij totaal onbekende C-artiesten die het werk van de nog immer geliefde B-artiest uitvoeren. In het weekblad Privé doet Bonnie St. Claire het nog steeds zeer goed. Ze doet ècht haar best in de ontwenningskliniek en ze heeft zelfs weer een nieuwe vriend. Déze man is dèrtig jaar jonger en hij verdient een prima boterham. Hij levert de lege flessen van Bonnie in bij de supermarkt.

Ik lees niet alleen Privé, maar ik kijk ook naar BNN en Powned. (nu op zomerreces, terug in november geloof ik) Lekker volks allemaal! Dagelijks kijk ik ook op Geen Stijl, en mijn favoriet is -U raadt het al- Annabel Nanninga, het nichtje van de inmiddels gepensioneerde Wilma Nanninga van v/h Privé! Alles wat Tante Wilma tekort komt heeft Annabel in weldadige overvloed. Inzichten, verstand en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Maar bovenal waardeer ik Annabel Nanninga vanwege de maatschappelijke relevantie van haar artikelen. Ik heb Annabel nooit IRL gezien, maar ik stel mij voor dat ze niet alleen sexy is maar ook bovenmatig intelligent. Een soort Laura Croft, maar dan met iets betere vormen en lang blond haar. Ik stel mij zo voor dat als zij in Amsterdam een uitspanning binnentreed dat zij dan achteloos haar zesduizend Euro kostende MacBook Air Special Edition op een tafeltje bij de deur neerlegt. Niemand durft er aan te zitten! Bouwvakkers kijken naar Annabel maar zwijgen beleefd. Ze durven zelfs niet te fluiten, uit terechte angst om op hun plaats te worden gezet. Volgens mij is Annabel Nanninga niet alleen fysiek aantrekkelijk voor de gewone man, maar bovengemiddeld aantrekkelijk voor de hoger opgeleide man. Ik denk niet dat ANANNINGA culturele antropologie heeft gestudeerd of andragogie. Geen veterstrik diploma dus. Psychologie met als bijvak sociologie en heel misschien geschiedenis, omdat het zo leuk is. Ik stel mij zo voor dat de toekomstige echtgenoot van Annabel ‘s-avond na een lange dag werken thuiskomt, en dat ze dan twee woorden wisselen. Dan volgt er een blik van totaal wederzijds begrip. Jezus, wat ben ik jaloers op die man.

Ik lees dus Geen Stijl en doe dat graag. De comments zijn altijd rauw en zonder blad voor de mond, en dat mag ik wel. Het is verhelderend om ongezouten van repliek te krijgen. Dat houdt de mensen nederig èn alert. Open staan voor kritiek, politici zouden dat moeten doen. Al hun gebabbel integraal on-line zetten en dan wachten tot er weerwoord komt van het stemvee! Reken maar dat het snel afgelopen zou zijn. Die mensen met een klein denkraam kunnen niet tegen kritiek en zeker niet tegen inhoudelijke argumenten. Vergeet het maar om er grondstoffelijk over te discussiëren. Hun vage plannen zijn niet concreet uit te leggen aan het gewone volk. Het zou dan voorgoed afgelopen zijn met de proefballonnetjes en de half afgemaakte plannen. De ondoordachte onzin! Met windbuilen kun je maar één ding doen en dat is lekprikken; de gebakken lucht laten weglopen. Alexander Pechtold (politicus D66) zou vreselijk door de mand vallen als iemand die slechts de plannen van ànderen adapteert en nuanceert. Hij heeft nog nooit een eigen unieke zelfstandig uitgedachte mening gehad! Hij kan alleen wat ànderen bedacht hebben aanpassen of zelfs omdraaien. Zonder Wilders geen Pechtold! Zonder blunderend kabinet is er geen behoefte aan D66!

Op Geen Stijl stond recent een aardig stukje, en er stond een link bij. Het ging over ‘De Banier!’ Ik heb de moeite genomen om dat ‘boekwerkje’ te downloaden en te lezen. Het is een boekje van de ‘Nederlandse Mujahideen!’ Er werd op Geen Stijl al voor gewaarschuwd dat het honderdvijftig bladzijden met shit was, maar dit hield mij niet tegen. Mein Kampf is net zo onleesbaar als Das Kapital of het Boek van Mormon. Het boekje ‘De Banier’ is honderdvijftig bladzijden met ontkenning en boehoehoe! Oh, wat zielig allemaal. ‘Het is de schuld van de anderen!’ Die omschrijving was geen woord te veel, de meest vreselijke hersenkronkels aan-een gevlochten met citaten en verwijzingen naar nòg onleesbaardere troep! Het is dus een boekwerkje van de zogenaamd Nederlandse Mujahideen in ‘Bilaad As-Shaam’ oftewel het door de burgeroorlog geteisterde gedeelte van Syrië. Even ter verduidelijking, vroeger heeft ‘Bilad As-Sham’ deel uit gemaakt van het laatste kalifaat. En veel mensen weten het niet maar dat kalifaat is een regeringsvorm die niet werkt. Er is een wereldlijke macht en die zelfde macht wordt ook uitgeoefend op geestelijk terrein. Zo, òf andersom! De geestelijk leider bestuurt ook het land of de regio. De rechtspraak en het opperbevel van het leger èn het volledige landsbestuur vallen onder één en de zelfde persoon. Die zelfde persoon is ook de uitbater van alle moskeeën in het land. Ergo, de formele ontvanger van het collecte-geld. Functies kunnen net als petten en titels worden opgestapeld. De kalief draagt dus een drievoudige kroon! (meer info, zie het Bijbelboek Openbaringen) Een aantal malen in de geschiedenis heeft er een kalifaat bestaan. De laatste keer was circa honderd jaar geleden. Het Ottomaanse Rijk is als een nachtkaars uitgedoofd. De finale was heel stilletjes aan tussen 1908 en 1922. Eerst deels ontmanteld en toen is het hervormd. Maar al eeuwen ervoor moest men gebieden opgeven en de macht afstaan aan plaatselijke bestuurders. Tenslotte bleef alleen Turkije over en is het Osmanlı İmparatorluğu roemloos ten onder gegaan als een kolderiek experiment dat nooit bedacht had moeten worden. Het probleem is erg simpel, enerzijds is er de brave gehoorzame burger bevolking en pal daar tegenover staat het éénhoofdige landsbestuur die bij conflicten ook de beslissende stem heeft in de rechtspraak. Deze dictator is dus zowel de geestelijk leider èn ook de opperbevelhebber van het leger en eventueel de politie. Dit lijkt erg op het huidige Noord Korea. Het is een totale dictatuur waaraan geen ontsnappen mogelijk is. Dàt is het nadeel. Meerdere malen in de geschiedenis heeft men geëxperimenteerd met een totaal-dictatuur, maar nooit nooit nooit heeft het gewerkt. Stalin, Pol Pot, Mao of de Ayatollah Khomeini. En zelfs Mao en Stalin probeerden de indruk te wekken dat tenminste de rechtspraak onafhankelijk was. Maar schijnprocessen kent men niet in een islamitische maatschappij. Daar is gewoon iedereen schuldig, altijd! De totaal dictatuur is een verschikking. Het werkt niet want er is geen mogelijkheid om bij een verandering in de maatschappij het volk te raadplegen. Het hele systeem is strikt anti-democratisch. Elke ontwikkeling wordt gesaboteerd. Het kalifaat werkt alleen als het volk voldoende dom gehouden wordt. Elke tegenstand wordt direct de kop ingedrukt. Dat is altijd zo in een dictatuur. In het geval van een islamitische (‘islamische’) dictatuur wordt de oppositie niet de kop ingedrukt, maar wordt die kop afgehakt! Echter, omdat er zoiets bestaat als een kosmische gerechtigheid komt er altijd iemand die wèl kan nadenken en een eind maakt aan die onzin.

Het Ottomaanse Rijk of het kalifaat heeft lang bestaan maar is uiteindelijk tòch roemloos ten onder gegaan. Het laatste kalifaat is verzwolgen door de eigen graai-zucht èn door inteelt. De mono-cultuur van de macht! Nooit een verfrissende nieuwe mening of een idee. Uiteindelijk heeft geen buitenlandse mogendheid het kalifaat beëindigd, maar in het totaal versukkeld in elkaar geschrompeld. Het kalifaat werd ten langen leste uit zijn lijden verlost door Mustafa Kemal, een in (bezet) Griekenland geboren officier in het Grote Ottomaanse leger.

Het kalifaat en ook het sultanaat zijn geen regeringsvormen van deze tijd, eigenlijk zijn ze van geen enkele tijd. De enige manier waarop het tijdelijk mogelijk is om op islamitische wijze een gebied te besturen is door gebruik te maken van de domheid van het volk. Onwetendheid, machteloosheid òf door het volk met behulp van terreur sterk te onderdrukken. Soms wentelt de bevolking die onderdrukking na verloop van tijd af. Soms staat er iemand op die vertelt dat de keizer, de sultan of de kalief geen kleren aan heeft. Dan begint het volk in te zien dat men voor de gek is gehouden. Soms . . ., maar héél soms ook niet. Anatolië heeft een Turkmeense bezetting gekend van het jaar 1299 tot aan 1922. Daarvoor bestonden er in die regio talloze kleine koninkrijkjes en prinsdommetjes, kortom stadstaatjes. Het begin van het kalifaat was het einde van Byzantium. De Turken waren nomadische volkeren die rondzwierven in Centraal-Azië, ze trokken naar het Midden-Oosten rond het einde van de tiende eeuw. Een groot deel van de Turkse Oghuz nomaden strijkt dan neer in Khorasan (het huidige Iran) en in Azerbeidzjan (de huidige schurkenstaat). Omdat het voor het roven en verkrachten wel prettig is om de juiste beweegredenen te hebben bekeert men zich tot de islam. Dit moet al voldoende bewijs zijn dat ze niet deugen. Want de islam is een vorm van georganiseerde misdaad welke zich voordoet als een geloof waar roven en verkrachten in hoog aanzien staan. Vanuit het grensgebied tussen Turkmenistan en Iran in Khorasan bouwden deze Turkse nomaden in de elfde eeuw het grote Seltsjoekenrijk op. Deze Seltsjoeken brengen stabiliteit in die achterlijke moslim-wereld. Dat wil zeggen, men vreet zich te barsten en men heerst met de knoet. Uiteindelijk hebben ze het uitgestrekte gebied vanaf de Hindu Kush berg tòt aan Anatolië stevig onder de duim. Vervolgens raken de Seltsjoeken in conflict met het orthodox christelijke Byzantijnse Rijk. De details en de jaartallen wist ik niet uit mijn hoofd. Daarom heb ik deze nagezocht op Wikipedia. In het jaar 1070 is er de slag bij Manzikert en er volgt een reeks Byzantijns-Seltsjoekse oorlogen en rond het jaar 1230 had het Byzantijnse Rijk als de belangrijkste macht in Anatolië afgedaan. Wat nog restte was een kwijnend bestaan. Rond die periode vestigen de Turkse volkeren zich blijvend in Anatolië en dan is het ook gedaan met hun nomadische bestaan. Voortaan is het niet langer zo dat deze nomaden rondtrekken achter de kuddes aan, of op jacht naar de rijkdommen van de plaatselijke bevolking. Men is niet langer gastarbeider want vanaf dat moment in de geschiedenis stuurt men gewoon legers om de rijkdommen op te halen. Deze loop van de geschiedenis wordt nog eens extra versterkt door een ander feit. In Mongolië is er rond die tijd een bekende krijgsheer met de naam Dzjengis Khan. Deze naam moet bekend zijn. Hij overtrof iedereen in gruwelijkheid en geldingsdrang. Omdat hij in Centraal-Azië de boel op zijn kop zette trok een twééde groep Turken ook naar Anatolië. Op de vlucht voor de nietsontziende Mongolen vestigen zij zich daar ook. Onder hen zitten de voorouders van Osman I. Hij is de stamvader van alle kaliefen van het Ottomaanse Rijk.

Het lijkt er op dat de geschiedenis zich herhaalt. In de vijfde eeuw was er Attila de Hun die óók uit Centraal-Azië kwam, en óók een nomadische krijgsheer was. Echter er zijn verschillen tussen Attila de Hun (geboorte-datum onbekend – overleden in 453) en Dzjengis Khan (geboren in 1162 – overleden op 18 augustus 1227). Het belangrijkste is dat Attila zelf op strooptocht ging om Oost-Europa te plunderen, en zelfs de Donau over te steken. Zijn bloederige rooftochten waren een onderdeel van de Europese volksverhuizingen. Sterker nog, het was een van de vele redenen. Echter hij kreeg het Oost Romeinse Keizerrijk (afgesplitst van het Romeinse Rijk in 395 en heeft bestaan tot 1453) er nooit onder. Het ‘West’ Romeinse rijk (van 750 v. Chr. tot 476 n. Chr.) was in zijn nadagen en het bestond al nauwelijks meer. Er was dus een machtsvacuüm. Attila de Hun heeft nooit Constantinopel kunnen bezetten. Terwijl Dzjengis Khan alleen de nomadische Turken heeft opgejaagd en die hebben uiteindelijk wèl de ondergang betekend voor Byzantium. Niet omdat de Seltsjoeken zo stoer waren maar omdat zij werden weggejaagd uit hun oorspronkelijke leefgebieden. Slappelingen dus, helemaal niets te verliezen. Daarom hadden ze geen keus. Ze moesten wel nieuwe gebieden veroveren of ze werden uit de wereldgeschiedenis verwijderd. Tussen 1299 en 1453 zijn er diverse Byzantijns-Ottomaanse oorlogen en op 29 mei 1453 is het voorbij. De rijke en hoogontwikkelde metropool werd ingenomen door de Ottomaanse sultan Mehmed II, en daarmee werd deze van oorsprong Griekse en daarna Byzantijnse stad het Ottomaanse Istanboel.

Heel kort samengevat is het Ottomaanse Rijk het gevolg van weggejaagde nomadische Turkmenen. De ondergang van de vijanden wordt veroorzaakt door een eeuwenlange uitputtende strijd. De eerste paar honderd jaar was men als gastarbeiders in de regio. Daarna werd het de permanente verblijfplaats. Eerst leefde men in goedkope pensions en zat wel met twaalf man op één kamer. Later heeft men vrouwen uit het moederland laten komen. Door slechts aanwezig te zijn in het gastland verzwakte men diens economie. Vervolgens nam men de macht over. Net zoals onkruid een akker overneemt. Op een zelfde manier als een ziekteverwekker een gezond lichaam er onder krijgt. In eerste instantie werd men door armoede en honger gedreven, men vluchtte men weg uit Centraal-Azië. Daarna werden nogmaals mensen uit de zelfde stammen opgejaagd door Dzjengis Khan. De achterblijvers vertrekken dan alsnog óók naar het nieuwe thuisland. De tweede groep wordt aangelokt door de goede vooruitzichten. ‘Je hoeft maar een paar jaar te werken, dan wordt je werkloos of arbeidsongeschikt, dan krijg je een uitkering.’ Vanaf het jaar 1070 zijn er de Seltsjoeken die aanvallen plegen en in de regio rondtrekken. In 1453 is er van het grote en machtige Byzantijnse Rijk niets meer over. De machtige hoofdstad waar ooit 500.000 mensen woonden wordt overgenomen. De kunst wordt vernield en de boeken in brand gestoken. Dat is hun nieuwe cultuur. De dictatuur van de domheid. Er was nog iets met nonnetjes die op het altaar in de Aya Sophia kathedraal werden neergelegd, maar ik wijk te veel uit.

Een boekbespreking

De Nederlandse Mujahideen in ISIS (Islamische Staat van Iraq & Sham) hebben een boek geschreven. Dat boek wilde ik bespreken. Speciaal wilde ik mij richten op het Morele Faillissement. De ondergang van de wellevendheid. Het falen van de intermenselijke verhoudingen en de hypocrisie die er uit straalt. De schapenneukende Nederlandse Mujahideen in ‘Bilaad As-Shaam’ hebben een Allah-verdomd boek geschreven! Een van de hoofdstukken heet: ‘Het Morele Faillissement’ en beter gekozen kon die titel niet zijn. Het is kenmerkend voor de gehele islamitische samenleving. Het kan niet beter worden samengevoegd in slechts twee kernwoorden! Want ‘vuile achterbakse ellendige hypocriete schoften’ zijn vijf woorden. De Nederlandse Mujahideen willen terug naar het kalifaat. Een bestuursvorm waarbij de wereldlijke macht wordt uitgeoefend door een islamitisch geestelijk leider. Uiteraard is dat géén democratie. Men wil weer exact als bijna duizend jaar geleden een bestaande maatschappij overnemen. Men doet dit door éérst die maatschappij te verzieken. Men wil door het toebrengen van schade en verdriet die gemeenschap ten gronde te richten. Vervolgens neemt men de goede zaken over. Men doodt van de helft van de bevolking want dan zijn er veel voldoende goedkope huizen beschikbaar. Wat er over blijft is slaafs genoeg om te dienen. Voordat Constantinopel in 1453 definitief werd overgenomen door het kalifaat woonden er op het hoogtepunt van de macht een half miljoen mensen. Er was kunst en cultuur, er was handel en nijverheid. Er waren kerken en scholen, een leger en medische voorzieningen. Vóórdat de Nederlandse aanhangers van het kalifaat naar de stad Homs in Syrië gingen was dáár zelfs het belangrijkste centrum voor de behandeling van kanker in heel Syrië. Nu is dat kapotgeschoten. Dankzij ondermeer de Nederlandse Mujahideen in ‘Bilaad As-Shaam’. Er was een kinderziekenhuis en ook er waren supermarkten, die zijn inmiddels leeg gevreten en kapotgeschoten. Dankzij de ‘hoogstaande’ moraal van de Nederlandse Mujahideen in ‘Bilaad As-Shaam!’ Het is beter om met de kanker in het lijf op de vlucht te gaan voor de Nederlandse Mujahideen in ‘Bilaad As-Shaam’ dan te wachten op genezing. De ramen zijn uit de kankerkliniek geschoten, net als de doktoren en de verpleegsters. De isotopen zijn vertrapt als grafkransen door Marokkaanse jongeren zijn vertrapt. Mooier kon het niet onder woorden worden gebracht als moreel failliet!

De boekbespreking: rotzooi! Quasi geletterd, de woorden netjes vervoegd maar het boek is geschreven zonder enig besef van menselijke beschaving! Wat heeft dit boek dan voor zin? Aanvankelijk vestigden de Ottomanen zich met hun luie kont midden in Anatolië, dat is het Aziatische gedeelte van het huidige Turkije. Vervolgens werd ook het Europese Byzantium kapot gekankerd. Na de boel te verzwakken neemt men het eenvoudig over. Men bouwt zelf niets op, men annexeert gewoon alles na de boel éérst te verzieken, uit te mergelen en leeg te vreten. Het zelfde probeerde men in Homs in Syrië te doen. Echter de Syrische president Al Assad had er een cordon omheen gelegd zodat geen nieuwe voorraden, munitie of wapens konden worden aangevoerd. Dat kon alleen nog vanuit het Navo-land Turkije. Echter Turkije hield wèl de grens dicht voor doodsbange vluchtelingen. Een heel erg bedenkelijk dubbel-slachtig standpunt, het is gedoemd tot nog grotere rampspoed. Aleppo en Homs waren ooit bloeiende steden, nu is het er ontvolkt en desolaat. De enigen die er zijn overgebleven zijn mannen die de terreur aanhangen, er geen vrouwen meer en ook geen kinderen. Geen werkende infrastructuur meer. Het mag duidelijk zijn dat het kalifaat geen toekomst heeft in Homs. Alles is in Homs voor 100% kapot is geschoten, er is geen enkele muur meer zonder kogelgaten, er is geen water en geen elektriciteit, geen supermarkt, geen bakker en geen slager. Alles, maar dan ook werkelijk alles is naar de verdommenis geholpen door onder andere de Nederlandse Mujahideen in ‘Bilaad As-Shaam’, de voorstanders van het kalifaat. De voorvechters voor de islam. De strijders van Allah.

Uit dit feit moeten wij onze les leren. Het kalifaat kan alleen bestaan als er een deel van de donor-maatschappij blijft bestaan, dat zagen wij in Anatolië en in Constantinopel. De islam kon alleen voortwoekeren omdat het parasiteerde op de restanten van de kapotgemaakte donor-maatschappij. Echter als àlles kapot is dan kan de islam of het kalifaat zelf niets in gang zetten! Dan heeft Pyrrhus (de koning van Epirus 319-272 v.Chr.) weer eens overwonnen.

Waarom zou ik een boek gaan bespreken als de schrijvers essentiële zaken niet kunnen begrijpen? Allah is een verzinsel van Mohammed. Niets meer en niets minder. Mohammed was te lui om te werken, hij wilde alleen op strooptocht en mensen beroven. Het makkelijkste kan mensen geld afhandig worden gemaakt als er een verhaaltje wordt verteld. ‘Kom de Alpe d’Hues op fietsen want dan genezen er ergens op de wereld tientallen kinderen van kanker!’ De profeet Mohammed was een smerige pedo en een verachtelijke struikrover. Hij hield zich op in de woestijn en overviel handelskaravanen. De islam is de eerste religie waarbij diefstal en beroving wordt goedgepraat als men één-vijfde van de buit naar de moskee komt brengen. Dat was nog nooit eerder vertoond.

De schrijvers van het boek ‘De Banier’ gaan uit van de domme veronderstelling dat niemand kan nadenken. Het vestigen van een nieuw kalifaat kan alleen als alle bestaande maatschappelijke systemen volkomen worden verwoest. Alleen als de bestaande rijkdommen kunnen worden ingepikt. Dat hebben we in Anatolië gezien, in Byzantium en anno 2014 in Homs en Aleppo. In Nederland gaat het vestigen van een kalifaat niet snel genoeg. Moslims in Nederland willen ook wel de sharia, maar helaas is de sociale dienst krachtig genoeg om steeds elke maand alle honderdduizenden uitkeringen aan Nederlandse Mujahideen te blijven uitkeren. Nederland gaat niet kapot zoals dat in het verleden met het Oost Romeinse Rijk gebeurde. De moslims in Nederland blijven daarom opereren in de marge. Het is tot nu toe alleen gelukt om de PvdA over te nemen. Hier en daar waar een Turk op een bestuurspost is gekomen daar worden Turken bevoordeeld boven anderen. Maar het blijft miezerig en klein, gerommel in de marge. Het is daarom ook helemaal geen wonder dat de Nederlandse Mujahideen helemaal naar Syrië is gegaan om in het zogenaamde ‘Bilaad As-Shaam’ te gaan lopen zieken! De Nederlandse maatschappij is te sterk om te worden beschadigd door mannetjes met een grote snor en een kostuum uit de jaren vijftig. Mannetjes op de vlucht voor armoede en honger in het thuisland. In het jaar 1070 was er honger en ellende in Centraal-Azië, men trok naar het westen. Men vond in Anatolië goed lopende boerderijen en een gastvrije orthodox christelijke gemeenschap. Toen Turkije na de val van het Ottomaanse Rijk wederom in armoede verviel trok men rond 1970 wéér verder naar het westen. Opnieuw op zoek naar goedkoop eten en gratis geld. Dit keer zal het niet lukken om weer een kalifaat op te richten. Wij hebben geléérd van de geschiedenis. Wij wèl, maar bij de PvdA en GroenLinks niet! De Turkse wethouders gaan overal er vandoor met de poet, een lange stoet van feest-vierende vriendjes er achter aan. Er zijn velen zoals Fatima Elatik. Honderden ‘Osmans’ en tientallen ‘Kemals!’ Geld van de overheid dat naar de moskee gaat. Zogenaamd voor bijscholing van allochtone kinderen die problemen hebben met hun huiswerk. De werkelijkheid is dat die verachtelijke koran-les wordt betaald uit Nederlands belastinggeld. En hoe men het ook wendt of keert, dat is een groot moreel faillissement. Echter er is wel een belangrijk verschil tussen 1453 en 2014. Het kalifaat heeft inmiddels bewezen niet te kunnen bestaan. Het tart de beschaving! Zij die streven naar een bekrompen samenleving waarbij de sharia abusievelijk doorgaat voor wet zijn dom òf leugenachtig. Overal waar diefstal en verkrachting de plaats hebben ingenomen van orde en regelmaat zijn daar heerst ellende. Die maatschappij komt er niet meer. De oplossing is om er een cordon omheen te leggen, dan bloedt die onzin vanzelf dood. Dat heeft president Al Assad van Syrië bewezen! Een islamitische samenleving kan niet bestaan zonder een hersenloze donor die er geld in blijft steken. Moslims zijn niet alleen te lui om te werken, ze snappen de oprechte zorgzame menselijke samenleving niet! Een menselijke samenleving die het waard is om in te leven, die moet onderhouden worden, elke dag weer opnieuw. Het respect moet telkens weer opnieuw worden afgestoft. En als moslims ook maar de minste intelligentie zouden hebben gehad dan zouden zij hebben kunnen begrijpen dat de hele islam slechts een systeem is om anderen te laten werken voor de kleine groep happy few. De kalief had een harem, een hok vol gestolen en ontvoerde of geknechte vrouwen. Alleen hij mocht die vrouwen neuken. Omdat de kalief 50 vrouwen had mochten 49 andere islamitische mannen neuken met het schaap of met de geit, of met elkaar. Dat is de realiteit! De islam is moreel failliet. Alles wat er uit voortkomt is het verschuiven van geld in de richting van de heersende islamitische klasse. Of dachten die Nederlandse Mujahideen in ‘Bilaad As-Shaam’ soms dat zíj werkelijk kans maakten om zèlf vooraan te zitten bij de verdeling van buitgemaakte vrouwen, of geld! Nee toch?

vanhetgoor

 

Voetnoot: het woord “grondstoffelijk” is correct gespeld het is een woord van Marten Toonder.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s